Orlen

Międzynarodowa grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej. Od ośmiu
lat nieprzerwanie uznawana za najcenniejszą polską markę